Takuu ja reklaamatiot

MATERIAALI- JA VALMISTUSVIRHETAKUU

Kaikki Savotan tuotteet ovat materiaali- ja valmistusvirhetakuun kattamia, takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen siirtyessä asiakkaan haltuun ja on voimassa tuotteen tiedoissa (verkkosivuillamme ja myyntipakkauksessa) ilmoitetun ajan.

Materiaali- ja valmistusvirhetakuu kattaa nimensä mukaisesti valmistuksessa tapahtuneesta virheestä tai materiaalin laatuvirheestä johtuvat ongelmat.

TAKUUAIKA KATTAA ERI KÄYTTÖOLOSUHTEET

Savotan tuotteet ovat liki poikkeuksetta suunniteltu vaativaan ulkoilmakäyttöön, tämä asettaa rakenteille ja materiaaleille aivan omanlaiset vaatimuksensa. Varusteemme altistuvat jatkuvasti kosteudelle, kylmyydelle, kuumuudelle ja auringonvalolle sekä mekaaniselle rasitukselle. Materiaali- ja valmistusvirheet ilmenevät yleensä nopeasti, tuotetta tarkastellessa tai ensimmäisellä käyttökerralla ja viimeistään eri vuodenaikojen sääolosuhteissa. Monivuotinen takuuaika takaa, että tuote kohtaa kaikki mahdolliset olosuhteet takuun voimassaolon aikana!

Ilmeisiä materiaali- ja valmistusvirheitä ovat mm. ompeluvirheet, kankaan epätasalaatuisuus tai tarvikkeiden laatuongelmat esim. vetoketjuissa tai soljissa. Vaikka laadunvalvontamme tarkkaa onkin, suosittelemme silti aina tarkastamaan uudet varusteet ennen käyttöönottoa.

LUONNOLLINEN KULUMA JA KÄYTTÄJÄVIRHEET

Vaikka valmistamme varusteemme kestämään äärimmäisen vaativaa käyttöä ja olosuhteita eivät ne silti ole ikuisia. Varusteet kuluvat käytössä ja tulevat lopulta tiensä päähän, joskus käyttäjävirheen vuoksi jopa ennen aikojaan. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu ei kata luonnollista käytöstä johtuvaa kulumaa. Takuu ei myöskään kata väärinkäytöstä johtuvia vahinkoja, esim. tulivauriot tai vetoketjun hajoaminen ylipakattua reppua väkisin sulkiessa liiallista voimaa käyttäen.

Jos koemme tuotteen olevan riskialtis väärinkäytölle, pyrimme varoittamaan tästä tuotteen tiedoissa verkkosivuillamme ja/tai käyttöohjeessa. Esimerkkinä saunateltat: näitä ei ole suunniteltu pidettäväksi pystytettyinä yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja. Auringon UV-säteily heikentää kankaita, joten tästä ilmoitetaan verkkosivuillamme sekä tuotteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

REKLAMAATIOT

Ota yhteyttä jälleenmyyjään jolta tuote on ostettu. Jos tuote on hankittu suoraan meiltä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: reklamaatio@savotta.fi. Kerro tarkasti, miten tuote on viallinen tai rikkoutunut, mitä on tapahtunut, ja milloin tuote on hankittu. Liitä sähköpostiin kuitti ja valokuvia viasta, sekä tuotteesta löytyvästä etiketistä, jossa näkyy tuotteen valmistusajankohta. Mitä paremmalla tiedolla asian käsittely aloitetaan, sitä nopeammin tilanne saadaan kuntoon!

Takuun piiriin menevässä reklamaatiotilanteessa tarjoamme yleisesti seuraavia korvausvaihtoehtoja:

  • Tuotteen korjaaminen, jos mahdollista.
  • Jos tuote on korjauskelvoton - uusi korvaava tuote hajonneen tilalle.