Lähi-infrapunaheijaste ja Savotta-varusteet

Tehokkaaseen naamiointiin liittyy monia ilmiöitä ja temppuja. Yksi näistä on lähi-infrapuna (NIR, near-infrared) herätteen häivyttäminen, eli piiloutuminen yleisimpien valonvahvistimen tähystykseltä.

Varusteen NIR-herätteen häivyttäminen vaatii materiaaleilta ympäristöä vastaavaa lähi-infrapunavalon heijastamista, samoin kuten maastokuvion värien pitää heijastaa näkyvää valoa ympäristönsä lailla paljain silmin tarkkailtuna. NIR-häiveominaisuudet saavutetaan erilaisilla tuotantomenetelmillä, väriaineilla, viimeistelyillä jne. jotka vaihtelevat materiaaleista (kankaat, nauhat, muovi, metalli jne.) ja vaatimuksista riippuen.

Yleisten lähi-infrapuna-alueen (noin 750-1000 nm) valonvahvistimien lisäksi sotilaskäytössä on myös SWIR-alueen (short-wave infrared, noin 1000-2500 nm) valonvahvistimia. Materiaalit jotka on valmistettu toimimaan yleisellä NIR-alueella eivät välttämättä tarjoa suojaa SWIR-alueella tapahtuvalta tähystykseltä. SWIR-alueen valonvahvistimet ovat käytännössä varsin harvinaisia, mutta voivat yleistyä tulevaisuudessa. Näiden laitteiden tähystykseltä piiloutuminen asettaa materiaaleille nykyisiä kovempia vaatimuksia.

Vaikka varuste “näyttää sotilastyyliseltä” tai siinä on maastokuviopainatus ei se välttämättä tarjoa mitään NIR-häiveominaisuuksia. Tämmöinen varuste voi loistaa kuin valomainos valonvahvistimen tähystyksessä. Tämä on yksi monista ominaisuuksista joka erottaa oikean sotilasvarusteen näköistekeleistä.

Vaatteen tai varusteen häiveominaisuudet voi helposti pilata optisia kirkaisteita sisältävillä pesuaineilla. Mm. tämän vuoksi suosittelemme varusteillemme vesipesua käsin.

Perustietoa valveutuneelle kuluttajalle

Monet varustevalmistajat sanovat että heidän varusteensa ovat “IRR” (infrared reflective) tai “NIR compliant” (lähi-infrapunavaatimuksenmukaisia), joilla käytännössä tarkoitetaan että varusteella on jonkinlaisia (lähi-) infrapunahäiveominaisuuksia. Nämä termit eivät tietenkään itsessään tarjoa juuri mitään informaatiosisältöä, ja eri valmistajien varusteet joiden ilmoitetaan olevan “NIR compliant” tai “IRR” voivat käytännössä suoriutua hyvin vaihtelevasti. Käytännössä siis tämmöiset karkeat termit tarjoavat hyvin heikkoa tietoa varusteen todellisesta suorituskyvystä, kaikki materiaalit heijastavat lähi-infrapunavaloa ja “vaatimuksenmukainen” kampe on vain niin hyvää kuin sen vaatimusmäärittely.

Entäs sitten materiaalit jotka eivät ole NIR-mitään? Tämmöiset voivat tai voivat olla toimimatta hyvin. Nämä ovat materiaaleja joille ei ole määritetty NIR-heijastevaatimuksia, joten se ei voi sellaisia myöskään noudattaa. Pienimmätkin muutokset tämmöisen materiaalin tuotannossa (pinnoitteet, viimeistely, väriaineet, langat jne.) voi muuttaa sen NIR-heijastetta. Täten “ei-NIR-speksattuun” materiaalin ei voida ikinä luottaa käyttäytyvän tietyllä tapaa, sitä ei yksinkertaisesti ole tarkoitettu tähän. Tämmöisiä materiaaleja tulee käyttää järjellä.

Ellei valmistaja itse tarjoa tarkasti määritettyä tietoa ja/tai selkeää kuvamateriaalia tuotteidensa suorituskyvystä on asian tarkastaminen itse valonvahvistimen avulla loppujen lopuksi paras tapa varmistua varusteen kelvollisuudesta.

1. China made "looks military-like" assault pack, green.
2. Savotta Hatka 12L, M05 woodland
3. Savotta Jääkäri M, green
4. Savotta Keikka 30L, black
5. Savotta FDF sleeping pad

Käyttämiemme materiaalien NIR-häiveominaisuudet

Tiivis suhteemme Suomen Puolustusvoimiin ohjaa monia toimintatapojamme, tämän vuoksi valtaosa käyttämistämme materiaaleista noudattavat juuri Puolustusvoimien infrapunaheijastevaatimuksia. Suomen Puolustusvoimat vaativat varusteiltaan erittäin korkeaa infrapunaheijastesuoritusykyä, varusteissa käytettyjen materiaalien tulee täyttää todella tarkkaan määritetyt ja kovat infrapunaheijastevaatimukset. Tästä syystä valtaosa Savotta-varusteista ovat infrapunaheijasteominaisuuksiltaan rehellisesti liioittelematta kansainvälisestikin vertailtuna huippuluokkaa.


Me valmistamme varusteita monissa eri väreissä ja monenlaiseen käyttöön. Useimmat käyttämistämme raaka-aineista ovat valmistettu jonkun tietyn NIR-heijastevaatimusten mukaisesti, mutta eivät kaikki. Jotkut käyttämistämme materiaaleista eivät noudata mitään NIR-heijastevaatimuksia.

Vihreä: useimmat käyttämämme vihreät materiaalit noudattavat Suomen PV:n infrapunaheijastevaatimuksia.

Ruskea: useimmat käyttämämme ruskeat materiaalit noudattavat Suomen PV:n infrapunaheijastevaatimuksia.

Valkoinen: useimmat käyttämämme valkoiset materiaalit noudattavat Suomen PV:n infrapunaheijastevaatimuksia.

Musta: osa käyttämistämme mustista materiaaleista noudattavat Suomen PV:n infrapunaheijastevaatimuksia, toiset eivät.

M05 maastokuviot: kaikki meidän käyttämät M05 maastokuvioidut materiaalit noudattavat Suomen PV:n infrapunaheijastevaatimuksia.

Multicam: käyttämämme Multicam-materiaalit noudattavat Multicamin virallisia infrapunaheijastevaatimuksia.

Sotilaskäyttöön suunnitelluissa varusteissamme emme käytä “Infrapunaepäkelvollisia” materiaaleja siten että ne voisivat pilata varusteen NIR-herätteen. Tämmöisiä materiaaleja voidaan käyttää esim. pienissä ulkoisissa yksityiskohdissa varusteiden sisäpuolen vuorikankankaina.

1. Cordura, green
2. Cordura, brown
3. Cordura, black
4. Cordura, M05 woodland
5. Cordura, Multicam Tropic
6. Cordura, Multicam
7. 210D PA, green
8. 210D PA, brown
9. 210D PA, black
10. 210D PA, orange

Nyrkkisääntönä kaikki meidän vihreät, ruskeat ja maastokuvioidut varusteet joiden pääraaka-aine on Cordura tai nauha tarjoavat kovaa NIR-suorituskykyä. Jotkin käyttämistämme mustista raaka-aineista eivät tarjoa minkäänlaista spesifioitua NIR-heijastetta, mutta toisaalta me emme käsittele mustaa väriä paljaan silmän tähystykseltä naamioivana värinä minkä vuoksi pidämme tätä ihan hyväksyttävänä heikkoutena tämän väristen tuotteidemme kohdalla.

Edes sotilaskäytössä kaikkien varusteiden ei tarvitse olla NIR-speksattuja. Mutta kaikkien näkyvien varusteiden kuten suojavarusteiden, kantolaitteiden ja maastovaatteiden tulisi aina olla NIR-häiveominaisuuksiltaan hyviä, tällä logiikalla me suunnittelemme varusteitamme.