MATERIAALI- JA VALMISTUSVIRHETAKUU

Kaikki Savotan tuotteet ovat materiaali- ja valmistusvirhetakuun kattamia, takuun voimassoloaika alkaa tuotteen siirtyessä asiakkaan haltuun ja on voimassa tuotteen tiedoissa (verkkosivuillamme ja myyntipakkauksessa) ilmoitetun ajan.


Materiaali- ja valmistusvirhetakuu kattaa nimensä mukaisesti valmistuksessa tapahtuneesta virheestä tai materiaalin laatuvirheestä johtuvat ongelmat.

TAKUUAIKA KATTAA ERI KÄYTTÖOLOSUHTEET

Savotan tuotteet ovat liki poikkeuksetta suunniteltu vaativaan ulkoilmakäyttöön, tämä asettaa rakenteille ja materiaaleille aivan omanlaiset vaatimuksensa. Varusteemme altistuvat jatkuvasti kosteudelle, kylmyydelle, kuumuudelle ja auringonvalolle sekä mekaaniselle rasitukselle. Materiaali- ja valmistusvirheet ilmenevät yleensä nopeasti, tuotetta tarkastellessa tai ensimmäisellä käyttökerralla ja viimeistään eri vuodenaikojen sääolosuhteissa. Monivuotinen takuuaika takaa, että tuote kohtaa kaikki mahdolliset olosuhteet takuun voimassaolon aikana!


Ilmeisiä materiaali- ja valmistusvirheitä ovat mm. ompeluvirheet, kankaan epätasalaatuisuus tai tarvikkeiden laatuongelmat esim. vetoketjuissa tai soljissa. Vaikka laadunvalvontamme tarkkaa onkin, suosittelemme silti aina tarkastamaan uudet varusteet ennen käyttöönottoa.

LUONNOLLINEN KULUMA JA KÄYTTÄJÄVIRHEET

Vaikka valmistamme varusteemme kestämään äärimmäisen vaativaa käyttöä ja olosuhteita eivät ne silti ole ikuisia. Varusteet kuluvat käytössä ja tulevat lopulta tiensä päähän, joskus käyttäjävirheen vuoksi jopa ennen aikojaan. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu ei kata luonnollista käytöstä johtuvaa kulumaa. Takuu ei myöskään kata väärinkäytöstä johtuvia vahinkoja, esim. tulivauriot tai vetoketjun hajoaminen ylipakattua reppua väkisin sulkiessa liiallista voimaa käyttäen.


Jos koemme tuotteen olevan riskialtis väärinkäytölle, pyrimme varoittamaan tästä tuotteen tiedoissa verkkosivuillamme ja/tai käyttöohjeessa. Esimerkkinä saunateltat: näitä ei ole suunniteltu pidettäväksi pystytettyinä yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja. Auringon UV-säteily heikentää kankaita, joten tästä ilmoitetaan verkkosivuillamme sekä tuotteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

REKLAMAATIOT

Contact the retailer from whom you purchased the product. If you purchased the product directly from us, contact our customer service: reclamation@savotta.fi. To expedite the process please describe in detail what has happened, when the product was purchased and attach photos of the damage and your receipt. The better the initial information is the faster your warranty claim can be sorted out!


Takuun piiriin menevässä reklamaatiotilanteessa tarjoamme yleisesti seuraavia korvausvaihtoehtoja:

- Tuotteen korjaaminen, jos mahdollista.

- Jos tuote on korjauskelvoton – uusi korvaava tuote hajonneen tilalle.