Vinkit ja ohjeet FDF leiriteltoille

Kaikki FDF-sarjan teltat ovat kahdeksankulmaisia ja perustuvat samaan rakenteeseen, mutta mitat ja yksityiskohdat vaihtelevat.


Käyttöohjeet FDF leiriteltoille

KÄYTTÖOHJEET. lue ennen käyttöä!


Suosittelemme tämän teltan pystytykseen vähintään neljää ihmistä. Varsinaisen telttakankaan lisäksi tarvitset seuraavat tarvikkeet:

- 8x kulmakeppi*

- 1x keskisalko*

- 8x maakiila*

- 1x vasara

- *Savotta-teltat ovat suunniteltu käytettäviksi vain Savotan kulmakeppien, keskisalkojen ja maakiilojen kanssa. Älä käytä muiden valmistajien tarvikkeita. Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttö voi heikentää teltan käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta (etenkin jos teltassa käytetään kamiinaa) joka voi johtaa vakaviin materiaali- ja/tai henkilövahinkoihin.


1. Etsi teltan pystytykseen sopiva tasainen ja siisti maastonkohta.

a. Alueen halkaisijan mitan olisi suotavaa olla sama tai isompi kuin teltan pohjan halkaisija + (teltan seinien korkeus x 2), mutta vähintään sama kuin teltan pohjan halkaisija.

b. Varmista että maa on riittävän pehmeää jotta maakiilat uppoavat siihen, olematta kumminkaan liian pehmeää jotta ne myös pysyvät tukevasti paikoillaan.

c. Varo kallistumia ja monttuja jotka voivat aiheuttaa veden valumista teltan sisälle rankkasateen aikana. Jos odotettavissa on kovia sateita suosittelemme kaivamaan teltan ympärille pienen ojan.

d. Siivoa pois teltan pystytystä ja käyttöä mahdollisesti haittaavat irtokappaleet, isot oksat, kivet jne.

e. Jos maassa on lumipeite:

i. Lapioi teltan pohjan alue mahdollisimman puhtaaksi lumesta ennen pystytystä. Etenkin kamiinaa käytettäessä lumi sulaa teltan sisällä vedeksi.

f. Jos olet käyttämättä kamiinaa teltan lämmitykseen huomioi tärkeät turvallisuusriskit:

i. Kuiva ruoho ja aluskasvisto, turvepohja, puut ja oksat (tulipalovaara).

ii. Epätasainen maa (kamiina tai ihminen voi kaatua).

iii. Tunnista ja poista kaikki turvallisuusriskit ennen kamiinan käyttöä! Älä ikinä tingi turvallisuusasioista käyttäessäsi kamiinaa!

g. Levitä telttakangas suurpiirteisesti sen pystytyspaikalle. Huomioi oviaukon suuntaaminen haluttuun suuntaan.


2. Kiinnitä kaikki kulmakepit teltan sisäpuolelle:

a. Tökkää kulmakeppien yläpäät telttakankaan kulmien isojen purjerenkaiden lävitse.

b. Kiinnitä kulmakeppien alapäiden koukut telttakankaan alareunojen D-renkaisiin.


3. Valitse neljä kulmaa jotka muodostavat tasasivuisen neliön. Nosta ja pidä telttaa ylhäällä näistä kulmista siten että se muodostaa siistin laatikkomaisen muodon. Nämä kulmat ovat ensimmäiset joiden narut kiilataan maahan.

a. Valitse ensimmäinen neljästä kulmasta ja:

i. Etsi maakilalle sopiva paikka. Kulmanarun tulisi jatkua teltan keskipisteestä katsottuna suoraan ulospäin. Kiila tulisi lyödä maahan seinän korkeusmitan etäisyydelle seinästä.

ii. Lyö kiila maahan 45 asteen kulmassa siten että kiilan T-kärki osoittaa poispäin teltasta ja kiilan kovera puoli on telttaa päin.

iii. Kiinnitä kulmanaru kiilaan luotettavalla solmulla. Naru tulee kiristää huolellisesti siten että teltan kulmakeppi seisoo suorassa 90 asteen kulmassa maahan nähden.

b. Toista samat temput ensimmäisestä kulmasta katsottuna suoraan vastakkaiselle kulmalle.

c. Jatka kiinnittämään ensimmäinen kahdesta jäljellä olevasta kulmasta maahan.

d. Ja viimeistele neljästä ensimmäisestä kulmasta viimeinen kiinnittämällä se maahan.


4. Ensimmäisten neljän kulman ollessa kiilattuna maahan jatka tekemällä samat temput lopuille neljälle kulmalle. Aloita taas kahdella vastakkaisella kulmalla.


5. Asenna teleskooppinen keskisalko.

a. Säädä keskisalko kireäksi ja lukitse se paikoilleen sokalla.

b. Jos maa on upottavaa keskisalon alla voit käyttää sopivaa tilapäisvälinettä tukena keskisalon alla. Huomioi paloturvallisuus jos olet lämmittämässä telttaa kamiinalla.


6. Tarkista teltan pystytys ja suorita mahdollisesti tarvittavat korjaukset:

a. Katossa ja seinissä ei tule olla vahvoja ryppyjä/monttuja.

b. Seinien tulee seistä 90 asteen kulmassa maahan nähden.

c. Maakiilojen tulee olla lyöty maahan oikeassa kulmassa ja oikealla etäisyydellä teltasta.

d. Kulmarujen tulee olla luotettavasti ja tiukasti kiinni maakiiloissa.

e. Teltan seinien liepeen tulee olla taitettuna teltan sisälle.

f. Jos maassa on paksu lumipeite:

i. Lapioi teltan seinien ympäristö puhtaaksi lumesta siten että hanki ei kosketa seinään, teltan lämpiessä lumi sulaa ja kastelee teltan seinät.

ii. Vedä seinien liepeet teltan ulkopuolelle ja peitä ja pakkaa kunnon lumikerroksella, tämä tiivistää seinien alareunat luotettavasti ja estää kylmän ilman pääsyn niiden ali teltan sisälle.


7. Jos käytät kamiinaa teltan lämmitykseen:

a. Lue, ymmärrä ja noudata kamiinan käyttöohjeita!

b. Huolehdi ettei kamiinan ja savupiipun lähellä, teltan sisä- ja ulkopuolella, ole mitään helposti syttyvää materiaalia.

c. Huolehdi että telttakangas ei kosketa kuumaa kamiinaa tai savupiippua.

d. Savotta-teltat ovat suunniteltu käytettäväksi vain Savotta-kamiinoiden kanssa. Älä käytä muiden valmistajien kamiinoita. Muiden valmistajien kamiinoiden käyttö voi heikentää teltan käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta joka voi johtaa vakaviin materiaali- ja/tai henkilövahinkoihin


VAROITUKSET – lue ennen käyttöä!

1. Teltta ei sovellu lasten käytettäväksi. Älä ikinä anna lapsen käyttää telttaa ilman aikuisen tarkkaa valvontaa.


2. Älä ikinä käytä telttaa jos alueella on ukkosen mahdollisuus. Teltta (ja mahdollisesti käytössä oleva kamiina) voivat houkutella salamoita jotka voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja teltalle ja siinä majoittuville henkilöille.


3. Jos teltta on vahingoittunut älä käytä sitä, korjaa teltta ennen käyttöä. Vahingoittunut teltta voi aiheuttaa vakavia materiaali- ja henkilövahinkoja.


4. Älä tupakoi, käytä retkikeittimiä, tee avotulta tai polta kynttilöitä teltan sisällä. Nämä ovat vakavia tulipaloriskejä ja voivat aiheuttaa mittavia materiaali- ja henkilövahinkoja.


5. Jos käytät kamiinaa teltan lämmitykseen:

a. Huolehdi ensisijaisesti turvallisuudesta!

b. Vaikka teltan kankaat ovat palosuojattuja ne eivät silti ole tulenkestäviä – kipinät ja liekit vaurioittavat ja polttavat reikiä teltan kankaisiin. Kamiinalla lämmitettävään telttaan tulee vääjäämättäkin kipinöiden polttamie reikiä. Tämä on normaalia kulumaa ja pienet reijät ovat helppo korjata teltanpaikkaussarjalla. Takuumme ei kata minkäänlaisia kipinöiden tai palamisen aiheuttamia vahinkoja.

c. Kipinävahinkojen vähentämiseksi kamiinan savupiipun tulee yltää 100 cm savupiipun läpiviennin yläpuolelle. Suosittelemme lehtipuun polttoa kipinöiden vähentämiseksi.

d. Kipinät ja kamiinan kuumuus voivat sytyttää lähettyvillä olevia materiaaleja tuleen. Poista helposti syttyvä materiaali kamiinan ja savupiipun lähettyviltä ennen kamiinan käyttöä.

e. Pidä aina vähintään ämpärillistä vettä ja/tai sammutinta teltan välittömässä läheisyydessä käyttäessäsi kamiinaa. Ole jatkuvasti välittömsti valmis käyttämään näitä tulipalon sammutukseen tilanteen niin vaatiessa

f. Tarkista teltan sisätila ja välitön ympäristö kamiinan käytön aikana ja jälkeen mahdollisten kytevien kipinöiden varalta. Sammuta nämä välittömästi ja huolellisesti vedellä.

g. Savotta-teltat ovat suunniteltu käytettäväksi vain Savotta-kamiinoiden kanssa, älä käytä muita kamiinoita Savotta-telttojen kanssa. Muiden valmistajien kamiinoiden käyttö voi heikentää teltan käytettävyyttä ja käyttöturvallisuutta joka voi johtaa vakaviin materiaali- ja/tai henkilövahinkoihin

FDF Leiriteltat